Aktualności

SZANSA NA KARIERĘ W BRANŻY IT DLA KOBIET

Staże w największych firmach teleinformatycznych mają zachęcić młodych inżynierów-kobiety do pracy w branży. Studentki i absolwentki kierunków związanych z elektroniką i informatyką będą musiały zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi przez firmy - partnerów konkursu. To kolejna po akcji „Dziewczyny na Politechniki” akcja promująca zawody techniczne wśród maturzystek i studentek.

Czytaj więcej...

NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY

Kto jest winny ciężkiej sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych? Czy jest to tylko kwestia niewłaściwie przemyślanego systemu edukacji? A może problem jest znacznie głębszy? O przyczynach trudności osób niepełnosprawnych na rynku pracy mówi Mikołaj Szwochert, przedstawiciel portalu pracy osób niepełnosprawnych Brevio.pl.

Czytaj więcej...

LICENCJA NA PRACOWANIE

Czym różnią się: umowa o pracę od umowy typu zlecenie? Czy osobie zatrudnionej na umowie zlecenie przysługuje urlop? Czy pracując na umowę zlecenie obowiązuje nas ośmiogodzinny dzień pracy wykonywanej pod okiem pracodawcy? To tylko kilka pytań dotyczących różnic pomiędzy zatrudnieniem na umowę cywilnoprawną, a umowę o pracę. Wciąż jeszcze niewiele jest osób, które są w stanie z marszu udzielić na nie prawidłowej odpowiedzi.

Czytaj więcej...

 

 

Najbliższe kursy w Warszawie

Brak kursów...

Najbliższe kursy w Krakowie

Brak kursów...