Kurs programu Symfonia Finanse i Księgowość jest skierowany do wszystkich osób, które chciałby nauczyć się obsługi popularnego programu komputerowego do obsługi tak zwanej pełnej księgowości. Ukończenie kursu daje szereg możliwości, zwłaszcza, że wszystkie osoby, które zakończą szkolenie będą posiadać wiadomości niezbędne do wykonywania pracy tam, gdzie wykorzystuje się program Symfonia FK. Jak wykazują wyniki przeprowadzonych testów, jest jednym z najpopularniejszych programów wykorzystywanych do obsługi małych i średnich firm. Po odbyciu kursu każdy może znaleźć zatrudnienie w placówkach, które go używają. Nauka podczas szkolenia opiera się przede wszystkim na zdobywaniu wiedzy praktycznej. Na kursie każdy uczestnik posiada indywidualne stanowisko komputerowe, na którym wykonuje powierzone mu zadania oraz ćwiczenia. Dzięki pracy w niewielkich grupach nauka jest łatwiejsza, a prowadzący ma łatwiejszy kontakt ze studentami. Trenerzy znacznie pomagają w panowaniu programu i chętnie udzielają wskazówek podczas jego nauki.

 • Liczba godzin: 20 godz.
 • Cena: 400zł
 • Lokalizacja: Warszawa, Kraków

PROGRAM KURSU

 • Zakładanie nowej firmy oraz stworzenie i modyfikowanie planów kont
 • Wprowadzanie oraz księgowanie dokumentów księgowych
 • Tworzenie własnych dokumentów i przelewów
 • Korzystanie z elementów programu usprawniających prace w systemie
 • Przypisywanie konta do pozycji bilansu i rachunku zysków i strat
 • Kartoteki i słowniki – tworzenie, uzupełnianie, korzystanie
 • Tworzenie, uzupełnianie i korzystanie z rejestrów VAT
 • Posługiwanie się zasadami rozliczeń (VAT, ZUS, PIT-, CIT-2)
 • Rejestrowanie w uporządkowany sposób danych o kontrahentach i stanie rozrachunków z nimi
 • Kontrolowanie rozrachunków z pracownikami i urzędami
 • Zamykanie okresów rozrachunkowych (poszczególne miesiące i lata)
 • Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat
 • Ustalenie wyniku finansowego
 • Tworzenie dowolnych zestawień i raportów na dowolny dzień lub za dowolny okres
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ