Okresowe szkolenia BHP są powtarzane w czasie trwania stosunku pracy. Mają na celu przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Częstotliwość okresowych szkoleń BHP zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
  • Ergonomię w kształtowaniu warunków pracy
  • Ocenę zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
  • Organizację stanowisk pracy z komputerami i innymi urządzeniami biurowymi
  • Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ